Struktura organizacyjna

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W LEGNICY

 

Strukturę organizacyjną i tryb kierowania w Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy określa Regulamin Komendy Miejskiej Policji w Legnicy. 

Ustala się następującą strukturę organizacyjną komendy: 
 

Kierownictwo: 

1) Komendant Miejski Policji, 

2) I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadzorujący służbę prewencyjną w Komendzie i jednostkach jej podległych, 

3) Zastępca Komendanta Miejskiego Policji nadzorujący służbę kryminalną w Komendzie i jednostkach jej podległych. 


Wydziały i komórki organizacyjne KMP w Legnicy: 


1) Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Żuciu i Zdrowiu,

2) Wydział dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu,

3) Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą,

4) Wydział Prewencji, 

5) Wydział Ruchu Drogowego, 

6) Wydział - Sztab Policji,

7) Wydział do spraw Nieletnich i patologii, 

8) Zespół Kontroli i Komunikacji Społecznej,

9) Zespół Kadr i Szkolenia, 

10) Zespół do spraw Prezydialnych, Ochrony Informacji Niejawnych i Kancelaria Tajna, 

11) Wydział Wspomagająca, Komisariaty KMP w Legnicy: 

1) Komisariat Policji w Chojnowie. 
 

Metryczka

Data publikacji 11.01.2017
Data modyfikacji 11.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Miejska Policji w Legnicy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Król-Szymajda
Osoba udostępniająca informację:
Iwona Król-Szymajda
Osoba modyfikująca informację:
Iwona Król-Szymajda
do góry